Op zoek naar een diepe onderaardse rivier, die ook in onze eigen geest stroomt.

Dominicaans Platform Nederland

De stichting Dominicaans Platform Nederland (DPN) is op 16 februari 2006 door het Dominicaans Besturenberaad (het overkoepelend verband van de besturen van dominicanen, dominicanessen en lekendominicanen, DBB) opgericht met als doel: 'het waarborgen van het voortbestaan van de dominicaanse zending in Nederland door het ontwikkelen, steunen en stimuleren van projecten en activiteiten van de dominicaanse beweging'.

Het DPN stimuleert dominicaanse projecten om werk te maken van hun zending. Het toetst deze projecten op hun dominicaanse gehalte en houdt toezicht op het reilen en zeilen van projecten, óók in organisatorisch en financieel opzicht. Het DPN bevordert ook de samenhang en samenwerking tussen de projecten. Uitgangspunt voor dit alles vormt de visienota 'Meer dan wijzelf in de dominicaanse projecten en hun zending, 2013-2017'. (zie www.dominicanen.nl)

Het DPN verleent daarnaast subsidies aan de projecten. De middelen daartoe worden verschaft door de leden van het Dominicaans Besturenberaad.

Het mandaat van het DPN heeft betrekking op de activiteiten van projecten, en niet op activiteiten van individuele leden van de dominicaanse beweging of van dominicaanse leefverbanden of geloofsgemeenschappen. Op dit moment vallen de volgende projecten onder de verantwoordelijkheid van het DPN:

 

Wat doen wij?

Het doel van het Leerhuis Spiritualiteit was en is om mensen te bereiken binnen en buiten de officiële kerken, die behoefte voelen om zich nader te bezinnen op de bronnen van elke godsdienst: de spiritualiteit en de mystiek in hun verscheidenheid aan vormen. De inzet van het initiatief was van meet af aan een pastorale, in gesprek te zijn met deelnemers in hun vragen en ervaringen. Dit streven kreeg de naam 'Mystiek op Straatniveau'. Lees meer

Leerhuis Spiritualiteit

Opgericht in 1994

Contact:
info@leerhuisspiritualiteit.nl

Hang 17
3011 GG Rotterdam
Tel: 0180-859955

Ibannummer: NL 70 INGB 0007 8619 68
Voor al ons cursuswerk vragen wij een donatie.
Maar laat het geld geen reden zijn om niet te komen. Het is een donatie!

 

Aankomende evenementen

Instagram

Back to top